Menu Sluiten

Oudercomité

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad, maar een oudercomité : “OsCaar”. Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school. Het oudercomité organiseert informatieve en vormende activiteiten en neemt initiatieven om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Het richt ook ondersteunende activiteiten in om de schoolwerking financieel en daadwerkelijk te ondersteunen. Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het oudercomité zorgt ervoor dat heel wat kosten, die anders aan de ouders worden doorgerekend, door hen gedragen worden.

Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Voorzitters

mevr. Kathleen Blockeel en mevr. Sharon Goethals

Secretaris

mevr. Evelien Van Maldeghem

Penningmeester

mevr. Dana Neirinck

Kernbestuur

Ons oudercomité beschikt over een eigen website/webshop.
Deze kan u bereiken via www.oscaarendeschatkist.eu.

Geïnteresseerde ouders zijn steeds welkom om de ploeg te verruimen.