Menu Sluiten

Schoolbestuur

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot:
vzw EDUGO Scholengroep
Sint-Jozefstraat 8, 9041 Oostakker

Voorzitter:
dhr. Cedric Blanpain

Afgevaardigd bestuurder:
dhr. Bertrand De Geeter

Ondervoorzitter:
dhr. Marc De Roo

Ondernemingsnummer : 0455.490.125
RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent