Menu Sluiten

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Het gemeentebestuur van Evergem organiseert voor- en naschoolse opvang in de Lindenlaan (voor de leerlingen van de Lindenlaan en de Eeklostraat) en in Tervenen. Elke schooldag kunnen de kinderen daar gebruik van maken. De jeugddienst van de gemeente heeft hiervoor een eigen brochure ontworpen. Deze kan je ook op school bekomen. De voor- en naschoolse opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Alle verplaatsingen voor de opvang tussen de Lindenlaan en de Eeklostraat (en omgekeerd) gebeuren onder begeleiding van opvangsters of leraren.

De door de gemeente aangerekende onkosten voor de opvang staan ter informatie ook in de schoolbrochure vermeld. De afrekening gebeurt echter rechtstreeks met de gemeente via de Jef-pas.

Voorschoolse opvang

’s Morgens is er voorschoolse opvang van 7.00 uur tot 8.00 uur.

De kinderen die voor 8.00 uur op school aanwezig zijn, maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang.
Vanaf 8.00 uur is er gratis toezicht op de speelplaats. Voor Tervenen wordt gevraagd om vooraf te verwittigen wanneer voorschoolse opvang nodig is.

Naschoolse opvang

’s Avonds is er naschoolse opvang vanaf 15.55 uur tot uiterlijk 18 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.30 uur en is er gratis toezicht tot 15.55 uur.

Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.05 uur en is er gratis toezicht tot 12.20 uur. De naschoolse opvang gaat dan door van 12.20 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Ook voor de kleuters van Tervenen gebeurt dit toezicht op woensdagnamiddag in de Lindenlaan.

In de Eeklostraat vertrekt de begeleide rij naar de opvang in de Lindenlaan een kwartier na het laatste belsignaal.

Kinderen die niet afgehaald werden gaan dan ook mee met deze rij. Om veiligheidsredenen kunnen we niet toestaan dat er kinderen uit deze rij ‘geplukt’ worden tijdens deze verplaatsing.

Telefonische bereikbaarheid van de opvang:

De opvang in de Lindenlaan is te bereiken via het schoolnummer: 09 344 63 55

De opvang in Tervenen is te bereiken via het schoolnummer: 09 344 68 05