Menu Sluiten

Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan, dat in elke school in Vlaanderen bestaat.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. Voor onze school is de schoolraad als volgt samengesteld:

Geleding ouders:

mevr. Sylvie Daeninck

dhr. Koen Pauwels

dhr. Lieven Somers

Geleding personeel:

juf Kathy De Waele – secretaris

juf Katrien Gellens

juf Myriam Vermeire

Geleding lokale gemeenschap:

dhr. Paul De Neve

dhr. Alex Helderweirt

mevr. Corine Verhaeghe – voorzitter

Gemandateerde van het schoolbestuur:

dhr. Geert De Kezel (directeur)