Menu Sluiten

Bijdrageregeling

sociaal tarief

Sinds januari 2022 hebben de katholieke scholen van de scholengemeenschap SEPTEM een sociaal tarief ingevoerd voor maaltijden en middagtoezicht.

Bevindt je gezin zich in een financieel moeilijke situatie, dan kan je een aangepast tarief aanvragen voor de maaltijden en het middagtoezicht.

Voorwaarden

Je kan van een sociaal tarief genieten als je als ouder voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je ontvangt een leefloon, of krijgt steun vanuit het OCMW;
  • Je hebt recht op het groeipakket met ‘recht op sociale toeslag’;
  • Je bent in begeleiding bij een schuldbemiddelaar, of je valt onder collectieve schuldenregeling;
  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Wat meebrengen

Neem bij het aanmelden op de school van je kind(eren), één van de onderstaande bewijsdocumenten mee:

  • een attest van het OCMW;
  • een bewijs (attest) van groeipakket met ‘recht op sociale toeslag’;
  • een attest van de schuldbemiddelaar en/of de persoon die instaat voor de collectieve schuldenregeling;
  • een attest van het ziekenfonds, waaruit een verhoogde tegemoetkoming blijkt (verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering).

Het sociaal tarief wordt pas toegekend na ontvangst van het noodzakelijk bewijsdocument.
Het wordt vanaf dan automatisch toegekend tot de vermelde einddatum op het bewijsdocument.

Indien er geen duidelijke einddatum wordt vermeld op het bewijsdocument, is het sociaal tarief voor één schooljaar geldig.

Gebruikers die geen recht meer hebben op het sociaal tarief, zijn verplicht dat te melden aan de school. 

Meer info? Contacteer de schooldirecteur.